top of page
Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.1.2024

Tämä tietosuojaseloste kertoo kuinka Yläfemma Oy kerää, käyttää ja säilyttää saamiaan henkilötietoja. Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme. Voit luottaa siihen, että tietojasi käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. 

Rekisterin pitäjä

YLÄFEMMA OY
Eveliina Riskilä, marilyn@fiftari.fi
www.fiftari.fi
Sibeliuksenkatu 2 
13100 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2706633-3

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten, sekä markkinointiin ja viestintään. Henkilötietojen antaminen on edellytys yhteydenotolle. Tietoja kerätään yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä suoraan asiakkaalta itseltään.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja

Yhteystiedot, sähköposti, henkilötunnus, sopimukset, laskutus, osapuolten välinen kirjeenvaihto.

Henkilötietojen säilytysaika

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kun on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

Tietojen luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle ja ne säilytetään luottamuksellisina.

Henkilötietojen suojauksen toimenpiteet

Henkilötietoja sisältäviä manuaalisia aineistoja sekä palvelimella olevaa tietokantaa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Sinulla on seuraavat oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Olethan silloin yhteydessä meihin marilyn@fiftari.fi

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN TOIMENPITEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

bottom of page